Valtatiellä kohti hiilineutraaliutta: Hukkalämmöt hyötykäyttöön

Valtatiellä kohti hiilineutraaliutta: Hukkalämmöt hyötykäyttöön

Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 on kunnianhimoinen. Yksittäistä keinoa tavoitteen saavuttamiseen ei ole, vaan ilmastotalkoot edellyttävät toimia kaikilta yhteiskunnan sektoreilta. Valtatie 30 -kiinteistö, joka sijaitsee Tampereella osoitteessa Hatanpään valtatie 30, osallistuu talkoisiin omalla panoksellaan toteuttaessaan jo jonkin aikaa muhineen ajatuksen kiinteistön mittavasta lämpöenergiahankkeesta. Castellum kiinteistön omistajana on myös asettanut yhtiötason tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2030 menneessä.

Nokia kiinteistön vuokralaisena on asettanut tavoitteen puolittaa päästöt vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja olla ilmastoneutraali vuonna 2040. Nokia on panostanut Tampereen toimipisteeseen ja kehittää kiinteistössä toimivaa Nokia R&D vLab -konesalia – ollen tulevaisuudessa myös suurempi sähkönkäyttäjä.

Vuonna 2016 Valtatiellä otettiin käyttöön Tampereen Sähkölaitoksen kaukojäähdytys. Energiamurroksen edetessä valtavin harppauksin avasivat Sähkölaitoksen asiantuntijat keskustelun kiinteistön konesalien hukkalämmön myynnistä avoimeen kaukolämpöverkkoon. Ajoitus oli mitä parhain, sillä kiinteistössä oli jo tehty alustavia suunnitelmia Swecon ja Nokian kanssa hukkalämmön hyödyntämisestä kiinteistön lämmitykseen.

Lämpöpumput avainroolissa

Valtatiellä käyttöön otettavilla kotimaisilla Oilon-teollisuuslämpöpumpuilla on mahdollista jalostaa matalassa lämpötilatasossa olevan konesalien hukkalämpöenergia kaukolämpöverkkoon soveltuvaksi – jopa yli 95 °C lämpötilaan. Yksi olennainen osa uutta lämpöpumppuhanketta on konesalien palvelinkaappien jäähdytysperiaatteen uudistaminen, mikä mahdollistaa palvelimien jäähdytysveden lämpötilan nostamisen. Uudistus helpottaa niin ikään lämpöpumppujen työtä ja parantaa pumppauksen hyötysuhdetta.

Valtatien lämpöpumppujärjestelmän tuottama lämpöteho on merkittävä joten Tampereen Sähkölaitos rakentaa uuden kaukolämmön liittymäputken kiinteistöltä Lempääläntien isoon runkolinjaan. Näin Valtatiellä tuotettu lämpöenergia saadaan kaikkien kaukolämpöverkon asiakkaiden käyttöön. Tuotettu lämpöenergia on alkuvaiheessa vuositasolla noin 42 GWh, joka kattaa yli 2500 omakotitalon vuotuisen lämmitysenergian tarpeen, eli noin 15 % osuuden koko Tampereen omakotitaloista. Kun lämpöteho kasvaa tämän hetken suunnitelmien mukaisesti vuoden 2025 tasolle, tuotetaan lämpöenergiaa muiden asikakkaiden tarpeisiin yhteensä noin 85 GWh.

 

 

Yhteistä ilmastotyötä ja win-win-tilanteita

Hyödyntääkseen lämpöverkon, jäähdytyksen ja lämpöpumppujen mahdollisuudet optimaalisesti, Valtatie 30 tulee investoimaan lämpöpumpputeknologiaan, jonka avulla kiinteistössä syntyvä hukkalämpö jalostetaan kaukolämpöverkkoon jaettavaksi muiden asiakkaiden tarpeisiin. Kaukolämpöverkkoon syötettävä energiamäärä on Sähkölaitoksen näkökulmasta merkittävä ja yksi osa ratkaisussa ilmastonmuutosta vastaan. Sähkölaitos on tehnyt ja on tekemässä merkittäviä investointeja uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseksi. Toimenpiteitä tarvitaan monella rintamalla ja yhteistyö Valtatien kiinteistön kanssa on yksi merkittävistä toimenpiteistä polttovapaan kaukolämmön lisäämiseksi.

Nokian Tampereen konesali nousee omaan luokkaansa vihreiden arvojen osalta. Kiertotalousteeman mukaisesti kaikki käytetty sähkö kierrätetään hyötykäyttöön, eikä sivujakeita ole. Datakeskuksen energiatehokkuutta mitattaessa onkin syytä siirtyä tavallisesta PUE-määrittelystä ERF- (Energy Reuse Factor) tai ERE- (Energy Reuse Effectiveness) laskentaan, jotta hukkalämpöjen hyödyntämisen vaikutusta voidaan kuvata paremmin.

Kiinteistölle hanke on erittäin tärkeä, koska kaukojäähdytys ja lämpöpumppujärjestelmä mahdollistavat vuokralaisten tilankäytön tarpeiden täyttämisen entistäkin paremmin ja laajemmassa mittakaavassa. Myös kiinteistön ilmanvaihdon ja tilajäähdytyksen hukkalämmöt kierrätetään hyödyksi kaukolämpöverkkoon, jolloin vuokralaisten tiukimmatkin ympäristövaikutusvaatimukset voidaan täyttää pitkälle tulevaisuuteen.